Nederlands


Codumé biedt u een gespecialiseerd assortiment ventilatiesystemen en -oplossingen

Codumé stelt zich tot doel de luchtkwaliteit te verbeteren in woningen, gebouwen en werkomgevingen (waaronder kantoorruimtes, vergaderzalen, scholen, rusthuizen, ... ).

Wij stellen performante totaaloplossingen voor op basis van kwaliteitsproducten voor residentiële, utilitaire en industriële ventilatietoepassingen, maar ook voor specifieke zaken als luchtzuivering, ontvochtiging en parfumering zelfs voor het ontgassen van methaan.

Codumé beschikt tevens over hoogwaardige oplossingen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in ruimten voor dieren of opslag van goederen.


Français


Codumé vous offre une gamme spécialisée de systèmes de ventilation et solutions

La mission de Codumé consiste à améliorer la qualité de l'air à l'intérieur des habitations, bâtiments et environnements de travail, parmi lesquels les espaces de bureaux, salles de réunion, écoles, maisons de repos,...

Nous proposons des solutions totales et performantes avec des produits de qualité pour des applications de ventilation résidentielle, utilitaire et industrielle, mais aussi pour des cas spécifiques comme purification, déshumidification et parfumisation de l'air, même dégazage de méthane.

Codumé dispose également de solutions de qualité dédiées à l'amélioration de la qualité de l'air dans les espaces pour animaux ou les lieux de stockage de marchandises.